micha.m

Nedašovská 331/34
Praha 5
155 21
+420 774 775 557
micha.m@seznam.cz

micha.m 

Obecně se moje kurzy malování, kreslení a tvoření pro děti zaměřují na rozvoj dětské tvořivosti. Je kladen důraz na projevy dětských emocí, představivost a fantazii. Malí umělci se seznamují s různými výtvarnými technikami i kulturními hodnotami z oblasti umění.

Obsah:

Obsahem kurzů je především hra, zážitky, prožitky, radost, smích a rozvoj. Inspiraci čerpám z různých materiálů, jako jsou skripta, klasické knihy, a především internet.
Budeme pracovat s různými materiály, jako jsou prstové barvy, hlína, modelína, papír, látka a další materiály, které jsou zajímavé na omak, pro jejich zvuk atd.


Cíl:

Cílem je hlavně rozvoj jemné motoriky a intelektu díky vnímání rozdílů materiálů, učení se barev a spolupráci. Jistě bychom našli ještě mnoho dalších výhod, pro které je dobré si takto hrát.


Pro koho je kurz určen:

Je vhodný pro děti od jednoho roku, které již dokážou sami chodit, v případě těch nejmenších je vhodná i přítomnost rodiče, alespoň ze začátku, pak individuálně uvidíme, jak si s nimi poradíme.
Pro starší děti bude připraven i konkrétní výtvarný úkol, mohou se naučit, jak se míchají barvy, využívat, jak výtvarné, tak jiné materiály pro hru, atd. Jako bonus můžeme přidat anglická slovíčka týkající se barev, hry a předmětů, které budeme malovat.
Též ráda uvítám anglicky mluvící děti.


Co s sebou:

Důležité je vhodné oblečení na převlečení, které je pohodlné, dá se snadno svléci a je pro Vás absolutně nedůležité, jelikož si budeme hrát s materiály, které mohou špinit. Jednoduše řečeno, pro radost dětí budeme občas jako prasátka.
Cituji odborníky z oboru: „…dítě, které dělá skvrny nebo čmárá, pociťuje velké potěšení. Tato věková období přímo souvisejí s rozvojem organických funkcí dítěte, s čmáráním se také objevuje fáze, která je více spojená s vývojem intelektu – dítě se snaží napodobovat psaní dospělých a lépe držet tužku. Lze tu již pozorovat určitý záměr, neudrží však pozornost dlouho.“

„Roseline Davido – Kresba jako nástroj poznání dítěte, Portál 2001“

 

 

 

 

 
 

Novinky

Napište nám!

03.02.2015 10:37
Byli jste se mnou spokojeni? Chcete se s podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací?...
Představuji Vám novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě nabídky tvoření pro děti...